Categories
Gry dla chłopaków Gry dla dzieci Gry dla dziewczyn Gry logiczne

Kulki

Gems blast to gra dla wielbicieli kulek i rozrywek wymagaj?cych my?lenia. Otrzymujemy tu klasyczn? gr? w zbijanie – naszym zadaniem jest dopasowywanie pojawiaj?cych si? kul kolorystycznie w taki sposb, aby znikn??y nim dotkn? pod?o?a. Kulki co jaki? czas obni?aj? si?, zbli?aj?c w ten sposb do dolnej kraw?dzi planszy. Za pomoc? myszy celujemy i strzelamy kulkami by odsun?? w czasie nieuniknione, w ten sposb zdobywamy te? kolejne punkty – celem gry jest oczywi?cie zdobycie ich jak najwi?kszej ilo?ci. Przy odpowiedniej taktyce i kontroli rozwoju sytuacji gra trwa? mo?e bardzo d?ugo – zale?y to tylko od nas, naszych zdolno?ci i umiej?tno?ci.